Ciekawe Badania
Skip to content Skip to navigation
 
1.
2.
3.
4.

ZDROWI UCZESTNICY / 18-55 LAT / MARZEC-MAJ

ZDROWI UCZESTNICY / 18-55 LAT / MARZEC-MAJ
ZDROWI UCZESTNICY / 18-55 LAT / MARZEC-MAJ
opis

Zapraszamy do udziału w badaniu klinicznym.

 

Kryteria włączenia do badania:

 • Zdrowe kobiety i zdrowi mężczyźni w wieku od 18 do 55 lat
 • Masa ciała pomiędzy 50 a 100 kg włącznie
 • BMI (wskaźnik masy ciała) od 18,5 do 30,0 kg/m² (sprawdź swoje BMI)
 • Osoby niepalące lub palące nie więcej niż 10 papierosów dziennie
 • Osoby nie przyjmujące na stałe żadnych leków, ani żadnych środków odurzających

 

Za czas poświęcony udziałowi w badaniu przewidziana jest rekompensata finansowa w kwocie 7 000 PLN brutto. 

 

Osoby zainteresowane udziałem w badaniu prosimy o zapoznanie się z harmonogramem i wypełnienie formularza

wypelnij_formularz

Badanie składa się z:

 

 • Wizyty kwalifikacyjnej – na której zostaną wykonane badania lekarskie i laboratoryjne, których wyniki pozwolą określić Badaczowi, kto kwalifikuje się do udziału w badaniu.

 • Pobytu w Ośrodku - osoby, które zakwalifikują się do udziału w badaniu, zostaną zaproszone do Ośrodka (8 dni pobytu). W ciągu tego pobytu zostanie podana pojedyncza dawka leku oraz będzie pobierana krew. Nad Państwa bezpieczeństwem będzie czuwał zespół medyczny. Uwaga: W ośrodku serwowane są posiłki mięsne.

 • 9 krótkich wizyt kontrolnych – poranne wizyty w Ośrodku w celu pobrania próbek krwi oraz oceny stanu Państwa zdrowia.

 

Badanie uzyskało pozytywną opinię Komisji Bioetycznej oraz Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

 

W celu uzyskania dokładniejszych informacji prosimy o kontakt telefoniczny:

 • 800 170 370 (bezpłatna infolinia)
 • 22 572 59 59
 • 22 572 59 11

 

 

HARMONOGRAM BADAŃ - OTWARTA KWALIFIKACJA

(harmonogram badań z zakończoną kwalifikacją znajduje się obok w zakładce OPIS)

 

Wariant XVI (pobyt w ośrodku od 11.03.2020) - otwarta kwalifikacja! (rozwiń)

 

Wizyta kwalifikacyjna (1 dzień do wyboru):

04.03.2020 (środa) zapisy od godz. 07:30

05.03.2020 (czwartek) zapisy od godz. 07:30

09.03.2020 (poniedziałek) zapisy od godz. 07:30

 

Pobyt w ośrodku (8 dni):

Wejście 11.03.2020 (środa) od godz. 08:00

Wyjście 19.03.2020 (czwartek) ok. godziny 10:00

 

Krótkie wizyty kontrolne (godziny poranne):

Wizyta 1

20.03.2020

piątek

Wizyta 2

22.03.2020

niedziela

Wizyta 3

26.03.2020

czwartek

Wizyta 4

02.04.2020

czwartek

Wizyta 5

09.04.2020

czwartek

Wizyta 6

16.04.2020

czwartek

Wizyta 7

24.04.2020

piątek

Wizyta 8

07.05.2020

czwartek

Wizyta 9

21.05.2020

czwartek

 

Wariant XVII (pobyt w ośrodku od 13.03.2020) - otwarta kwalifikacja! (rozwiń)

 

Wizyta kwalifikacyjna (1 dzień do wyboru):

04.03.2020 (środa) zapisy od godz. 07:30

05.03.2020 (czwartek) zapisy od godz. 07:30

09.03.2020 (poniedziałek) zapisy od godz. 07:30

 

Pobyt w ośrodku (8 dni):

Wejście 13.03.2020 (piątek) od godz. 08:00

Wyjście 21.03.2020 (sobota) ok. godz. 10:00

 

Krótkie wizyty kontrolne (godziny poranne):

Wizyta 1

22.03.2020

niedziela

Wizyta 2

24.03.2020

wtorek

Wizyta 3

28.03.2020

sobota

Wizyta 4

04.04.2020

sobota

Wizyta 5

11.04.2020

sobota

Wizyta 6

18.04.2020

sobota

Wizyta 7

24.04.2020

piątek

Wizyta 8

09.05.2020

sobota

Wizyta 9

23.05.2020

sobota

 

 

Głównym celem tego badania jest porównanie właściwości farmakokinetycznych (ocenianych przez pomiar stężenia leku we krwi) i ocena biorównoważności (tj. udowodnienie podobieństwa między dwoma lekami) testowanym produktem MSB11022 (formulacja octanowa) a referencyjnym produktem (RP) Humira® zarejestrowanym w USA oraz Idacio®, po pojedynczym podskórnym wstrzyknięciu.

 

Inne cele obejmują porównanie innych parametrów związanych ze stężeniem leku we krwi i jego immunogennością (aby sprawdzić, czy twój układ odpornościowy zareagował na badany lek), a także ocenę bezpieczeństwa i tolerancji testowanych produktów.

 

Nad całością przebiegu badania oraz Pana/Pani zdrowiem i bezpieczeństwem będzie czuwał zespół przeszkolonych Lekarzy-Badaczy i Pielęgniarek.

 

Kwalifikacja do badania klinicznego

Kwalifikacja do badania odbędzie się w trakcie 28 dni przed planowanym terminem podania pierwszej dawki leku. W oparciu o wyniki przeprowadzonych badań i na podstawie wywiadu medycznego, Lekarze-Badacze zadecydują, czy spełnia Pan/Pani wszystkie kryteria włączenia do badania i czy nie ma żadnych przeciwwskazań do Pana/Pani udziału w badaniu. Jeżeli nie zostanie Pan/Pani włączony/a do badania, to Lekarz-Badacz wyjaśni Panu/Pani przyczynę tej decyzji.

 

Lekarze-Badacze zakwalifikują do badania jedynie osoby bez istotnych klinicznie chorób lub odchyleń w wynikach badań, na podstawie wszystkich zebranych informacji o Uczestnikach. Osoby z istotnymi odchyleniami w zakresie wyników badań nie będą mogły wziąć udziału w badaniu. Nie wszyscy uczestnicy z prawidłowymi wynikami badań kwalifikacyjnych zostaną włączeni do badania.

 

Przebieg badania klinicznego, procedury

Procedury kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone po podpisaniu świadomej zgody w ciągu 28 dni przed pierwszym podaniem leku w Ośrodku Klinicznym przy ul. Pawińskiego 5. Jeżeli podczas procesu kwalifikacji wyniki poszczególnych Pana/Pani badań nie będą spełniały kryteriów włączenia do badania, nie będzie Pan/Pani brać udziału w kolejnych procedurach przewidzianych w badaniach kwalifikacyjnych. Lekarze-Badacze zakwalifikują do badania jedynie osoby bez istotnych klinicznie chorób na podstawie wszystkich zebranych informacji o Uczestnikach. Jeżeli badania lub testy wykażą jakiekolwiek istotne nieprawidłowości, Lekarz-Badacz omówi z Panem/Panią wyniki i skieruje do lekarza chorób wewnętrznych lub do odpowiedniego specjalisty. Dalsze postępowanie z ewentualnymi nieprawidłowościami zależy od lekarza, do którego zostanie Pan/Pani skierowany/a.

 

Badanie kliniczne składa się z pojedynczego pobytu w Ośrodku (głównej lub satelitarnej lokalizacji) (od dnia -1 do dnia 8), a następnie wizyt ambulatoryjnych do dnia 71 (w dniu 9, 11, 15, 22, 29, 36, 43, 57 i 71-wizyta kończąca badanie). Uczestnicy zostaną losowo przydzieleni w stosunku 1: 1: 1 do podania poszczególnych produktów w dniu 1 otrzymają pojedyncze wstrzyknięcie podskórne w dawce 40 mg MSB11022 w postaci octanu w ampułko-strzykawce, 40 mg produktu Humira® zarejestrowanego w USA w ampułko-strzykawce lub 40 mg produktu Idacio® w ampułko-strzykawce w dniu 1. Badanie to jest podwójnie zaślepione, ani badacz ani sponsor nie będzie wiedzieć który produkt został podany uczestnikowi, lek badany będzie nieznany dla badanych, badaczy, a także sponsora.

 

Po otrzymaniu telefonicznego potwierdzenia zakwalifikowania się do badania klinicznego, we wskazanym dniu należy przyjść do Ośrodka MTZ Clinical Research przy ul. Pawinskiego 5 w Warszawie. Badanie będzie prowadzone na ul. Pawińskiego 5 lub w drugiej lokalizacji SPZ ZOZ ul. Sienkiewicza 7, Płońsk (MTZ zapewnia transport do tego Ośrodka z ul.  Pawińskiego 5). W zaplanowanym dniu (dzień -1 rano, należy być na czczo). Zostaną u Pani/Pana ponownie przeprowadzone badania laboratoryjne i ocenione ich wyniki oraz zostanie wykonany pomiar masy ciała, w celu potwierdzenia kwalifikacji do badania. Każdy uczestnik badania (po potwierdzeniu jego uprawnień do uczestnictwa) zostanie losowo przydzielony do jednego z ramion badania w dniu -1. W dniu 1, 1 godzinę po zakończeniu śniadania rano pielęgniarka lub odpowiednio przeszkolony personel Ośrodka wstrzyknie Panu/Pani produkt badany. Pojedyncza dawka badanego leku, zostanie Panu/Pani podana w okolicy podbrzusza, zgodnie z randomizacją.

 

Zostanie Pan/Pani poproszony/a o pozostanie w pozycji półleżącej lub leżącej na łóżku przez pierwsze 2 godziny po podaniu. W tym czasie należy również wystrzegać się leżenia na brzuchu, aby uniknąć jakiegokolwiek nacisku i podrażnienia miejsca wstrzyknięcia podskórnego. Przed i po podaniu leku zostaną pobrane próbki krwi.

 

Opuści Pan/Pani Ośrodek przed południem dnia 8 po zakończeniu wszystkich procedur, w tym pobierania próbek krwi 168 godzin po podaniu leku. W dniach 9, 11, 15, 22, 29, 36, 43, 57 i 71 podczas wizyty ambulatoryjnej zostaną pobrane dodatkowe próbki krwi.

 

Rekompensata 7000 brutto za uczestnictwo w badaniu zostanie wypłacona po zakończeniu wszystkich procedur z nim związanych.

 

W przypadku nagłego poważnego pogorszenia Pana/Pani stanu zdrowia lub samopoczucia, wywołanego przez udział w badaniu, Lekarz-Badacz zapewni odpowiednie leczenie. Ośrodek wyposażony jest w niezbędny sprzęt potrzebny przy niesieniu pomocy w nagłych przypadkach jeśli to konieczne. Ważne jest, aby wszelkie, wcześniej nieodczuwalne, niepokojące objawy, w razie gdyby takie wystąpiły, były przez Pana/Panią niezwłocznie zgłaszane Lekarzowi-Badaczowi.

 

Informacja o leku

Uczestnicy biorący udział w badaniu otrzymają jeden

z następujących produktów leczniczych:

 

 • testowany produkt - MSB11022, (40 mg podskórnie; pojedyncza dawka; ampułko strzykawka) pod postacią octanu.

 • produkty porównawcze:

  •  Humira® (produkt dostępny w USA). Ten lek uzyskał rejestrację w Stanach Zjednoczonych.

  • Idacio® Ten produkt MSB11022 na bazie cytrynianu został zarejestrowany w Unii Europejskiej

 

Wariant I pobytu - kwalifikacja zakończona

Pobyt w ośrodku:

Wejście 28.11.2019 (czwartek) od godziny 08:00

Wyjście 06.12.2019 (piątek) ok. godziny 10:00

 

Wizyty ambulatoryjne / kontrolne (godziny poranne):

Wizyta 1

07.12.2019

sobota

Wizyta 2

09.12.2019

poniedziałek

Wizyta 3

13.12.2019

piątek

Wizyta 4

20.12.2019

piątek

Wizyta 5

27.12.2019

piątek

Wizyta 6

03.01.2020

piątek

Wizyta 7

10.01.2020

piątek

Wizyta 8

24.01.2020

piątek

Wizyta 9

07.02.2020

piątek

Wariant II pobytu - kwalifikacja zakończona

Wizyta kwalifikacyjna (1 dzień do wyboru):

03.12.2019 (wtorek) zapisy od godz 07:30

04.12.2019 (środa) zapisy od godz 07:30

 

Pobyt w ośrodku:

Wejście 12.12.2019 (czwartek) od godziny 08:00

Wyjście 20.12.2019 (piątek) ok. godziny 10:00

 

Wizyty ambulatoryjne / kontrolne (godziny poranne):

Wizyta 1

21.12.2019

sobota

Wizyta 2

23.12.2019

poniedziałek

Wizyta 3

27.12.2019

piątek

Wizyta 4

03.01.2020

piątek

Wizyta 5

10.01.2020

piątek

Wizyta 6

17.01.2020

piątek

Wizyta 7

24.01.2020

piątek

Wizyta 8

07.02.2020

piątek

Wizyta 9

21.02.2020

piątek

Wariant III pobytu - kwalifikacja zakończona

Wizyta kwalifikacyjna:

30.12.2019 (poniedziałek) zapisy od godz 07:30

 

Pobyt w ośrodku:

Wejście od 07.01.2020 (wtorek) od godziny 08:00

Wyjście 15.01.2020 (środa) ok. godziny 10:00

 

Wizyty ambulatoryjne/kontrolne (godziny poranne):

Wizyta 1

16.01.2020

czwartek

Wizyta 2

18.01.2020

sobota

Wizyta 3

22.01.2020

środa

Wizyta 4

29.01.2020

środa

Wizyta 5

05.02.2020

środa

Wizyta 6

12.02.2020

środa

Wizyta 7

19.02.2020

środa

Wizyta 8

04.03.2020

środa

Wizyta 9

18.03.2020

środa

Wariant IV pobytu - kwalifikacja zakończona

Wizyta kwalifikacyjna:

30.12.2019 (poniedziałek) zapisy od godz 07:30

09.01.2020 (czwartek) zapisy od godz 07:30

10.01.2020 (piątek) zapisy od godz 07:30

 

Pobyt w ośrodku:

Wejście od 16.01.2020 (czwartek) od godziny 08:00

Wyjście 24.01.2020 (piątek) ok. godziny 10:00

 

Wizyty ambulatoryjne/kontrolne (godziny poranne):

Wizyta 1

25.01.2020

sobota

Wizyta 2

27.01.2020

poniedziałek

Wizyta 3

31.01.2020

piątek

Wizyta 4

07.02.2020

piątek

Wizyta 5

14.02.2020

piątek

Wizyta 6

20.02.2020

czwartek

Wizyta 7

28.02.2020

piątek

Wizyta 8

13.03.2020

piątek

Wizyta 9

27.03.2020

piątek

Wariant V pobytu - kwalifikacja zakończona

Wizyta kwalifikacyjna:

30.12.2019 (poniedziałek) zapisy od godz 07:30

09.01.2020 (czwartek) zapisy od godz 07:30

10.01.2020 (piątek) zapisy od godz 07:30

13.01.2020 (poniedziałek) zapisy od godz 07:30

 

Pobyt w ośrodku:

Wejście od 18.01.2020 (sobota) od godziny 08:00

Wyjście 26.01.2020 (niedziela) ok. godziny 10:00

 

Wizyty ambulatoryjne/kontrolne (godziny poranne):

Wizyta 1

27.01.2020

poniedziałek

Wizyta 2

29.01.2020

środa

Wizyta 3

02.02.2020

niedziela

Wizyta 4

09.02.2020

niedziela

Wizyta 5

16.02.2020

niedziela

Wizyta 6

23.02.2020

niedziela

Wizyta 7

02.03.2020

poniedziałek

Wizyta 8

15.03.2020

niedziela

Wizyta 9

29.03.2020

niedziela

Wariant VI pobytu - kwalifikacja zakończona

Wizyta kwalifikacyjna:

13.01.2020 (poniedziałek) zapisy od godz 07:30 

14.01.2020 (wtorek) zapisy od godz 07:30

20.01.2020 (poniedziałek) zapisy od godz 07:30

21.01.2020 (wtorek) zapisy od godz 07:30

 

Pobyt w ośrodku:

Wejście od 25.01.2020 (sobota) od godz 08:00

Wyjście 02.02.2020 (niedziela) ok. godziny 10:00

 

Wizyty ambulatoryjne/kontrolne (godziny poranne):

Wizyta 1

03.02.2020

poniedziałek

Wizyta 2

05.02.2020

środa

Wizyta 3

09.02.2020

niedziela

Wizyta 4

16.02.2020

niedziela

Wizyta 5

23.02.2020

niedziela

Wizyta 6

01.03.2020

niedziela

Wizyta 7

08.03.2020

niedziela

Wizyta 8

22.03.2020

niedziela

Wizyta 9

05.04.2020

niedziela

Wariant VII pobytu - kwalifikacja zakończona

Wizyta kwalifikacyjna:

20.01.2020 (poniedziałek) zapisy od godziny 07:30

21.01.2020 (wtorek) zapisy od godziny 07:30

 

Pobyt w ośrodku:

Wejście od 27.01.2020 (poniedziałek) od godziny 08:00

Wyjście 04.02.2020 (wtorek) ok. godziny 10:00

 

Wizyty ambulatoryjne/kontrolne (godziny poranne):

Wizyta 1

05.02.2020

środa

Wizyta 2

07.02.2020

piątek

Wizyta 3

11.02.2020

wtorek

Wizyta 4

18.02.2020

wtorek

Wizyta 5

25.02.2020

wtorek

Wizyta 6

03.03.2020

wtorek

Wizyta 7

10.03.2020

wtorek

Wizyta 8

24.03.2020

wtorek

Wizyta 9

07.04.2020

wtorek

Wariant VIII (pobyt w ośrodku od 03.02.2020) - kwalifikacja zakończona

Wizyta kwalifikacyjna:

23.01.2020 (czwartek) zapisy od godziny 07:30

27.01.2020 (poniedziałek) zapisy od godziny 07:30

28.01.2020 (wtorek) zapisy od godziny 07:30

29.01.2020 (środa) zapisy od godziny 07:30

 

Pobyt w ośrodku:

Wejście od 03.02.2020 (poniedziałek) od godziny 08:00

Wyjście 11.02.2020 (wtorek) ok. godziny 10:00

 

Wizyty ambulatoryjne/kontrolne (godziny poranne):

Wizyta 1

12.02.2020

środa

Wizyta 2

14.02.2020

piątek

Wizyta 3

18.02.2020

wtorek

Wizyta 4

25.02.2020

wtorek

Wizyta 5

03.03.2020

wtorek

Wizyta 6

10.03.2020

wtorek

Wizyta 7

17.03.2020

wtorek

Wizyta 8

31.03.2020

wtorek

Wizyta 9

14.04.2020

wtorek

Wariant IX (pobyt w ośrodku od 05.02.2020) - kwalifikacja zakończona

Wizyta kwalifikacyjna (1 dzień do wyboru):

23.01.2020 (czwartek) zapisy od godziny 07:30

27.01.2020 (poniedziałek) zapisy od godziny 07:30

28.01.2020 (wtorek) zapisy od godziny 07:30

29.01.2020 (środa) zapisy od godziny 07:30

30.01.2020 (czwartek) zapisy od godziny 07:30

31.01.2020 (piątek) zapisy od godziny 07:30

01.02.2020 (sobota) zapisy od godziny 07:30

 

Pobyt w ośrodku:

Wejście od 05.02.2020 (środa) od godziny 08:00

Wyjście 13.02.2020 (czwartek) ok. godziny 10:00

 

Wizyty ambulatoryjne/kontrolne (godziny poranne):

Wizyta 1

14.02.2020

piątek

Wizyta 2

16.02.2020

niedziela

Wizyta 3

20.02.2020

czwartek

Wizyta 4

27.02.2020

czwartek

Wizyta 5

05.03.2020

czwartek

Wizyta 6

12.03.2020

czwartek

Wizyta 7

19.03.2020

czwartek

Wizyta 8

02.04.2020

czwartek

Wizyta 9

16.04.2020

czwartek

Wariant X (pobyt w ośrodku od 12.02.2020) - kwalifikacja zakończona 

Pobyt w ośrodku:

Wejście od 12.02.2020 (środa) od godziny 08:00

Wyjście 20.02.2020 (czwartek) ok. godziny 10:00

 

Wizyty ambulatoryjne/kontrolne (godziny poranne):

Wizyta 1

21.02.2020

piątek

Wizyta 2

23.02.2020

niedziela

Wizyta 3

27.02.2020

czwartek

Wizyta 4

05.03.2020

czwartek

Wizyta 5

12.03.2020

czwartek

Wizyta 6

19.03.2020

czwartek

Wizyta 7

25.03.2020

środa

Wizyta 8

09.04.2020

czwartek

Wizyta 9

23.04.2020

czwartek

Wariant XI (pobyt w ośrodku od 14.02.2020) - kwalifikacja zakończona

Wizyta kwalifikacyjna (1 dzień do wyboru):

10.02.2020 (poniedziałek) zapisy od godziny 07:30

11.02.2020 (wtorek) zapisy od godziny 07:30

 

Pobyt w ośrodku:

Wejście od 14.02.2020 (piątek) od godz. 08:00

Wyjście 22.02.2020 (sobota) ok. godziny 10:00

 

Wizyty ambulatoryjne/kontrolne (godziny poranne):

Wizyta 1

23.02.2020

niedziela

Wizyta 2

25.02.2020

wtorek

Wizyta 3

29.02.2020

sobota

Wizyta 4

07.03.2020

sobota

Wizyta 5

14.03.2020

sobota

Wizyta 6

21.03.2020

sobota

Wizyta 7

28.03.2020

sobota

Wizyta 8

11.04.2020

sobota

Wizyta 9

25.04.2020

sobota

Wariant XII (pobyt w ośrodku od 21.02.2020) - kwalifikacja zakończona

 

Wizyta kwalifikacyjna (1 dzień do wyboru):

10.02.2020 (poniedziałek) zapisy od godziny 07:30

11.02.2020 (wtorek) zapisy od godziny 07:30

12.12.02.2020 (środa) zapisy od godziny 07:30

13.02.2020 (czwartek) zapisy od godziny 07:30

14.02.2020 (piątek) zapisy od godziny 07:30

18.02.2020 (wtorek) zapisy od godziny 07:30

 

Pobyt w ośrodku:

Wejście od 21.02.2020 (piątek) od godziny 08:00

Wyjście 29.02.2020 (sobota) ok. godziny 10:00

 

Wizyty ambulatoryjne/kontrolne (godziny poranne):

Wizyta 1

01.03.2020

niedziela

Wizyta 2

03.03.2020

wtorek

Wizyta 3

07.03.2020

sobota

Wizyta 4

14.03.2020

sobota

Wizyta 5

21.03.2020

sobota

Wizyta 6

28.03.2020

sobota

Wizyta 7

04.04.2020

sobota

Wizyta 8

18.04.2020

sobota

Wizyta 9

02.05.2020

sobota

 

Wariant XIII (pobyt w ośrodku od 23.02.2020) - kwalifikacja zakończona

Wizyta kwalifikacyjna (1 dzień do wyboru):

12.02.2020 (środa) zapisy od godziny 07:30

13.02.2020 (czwartek) zapisy od godziny 07:30 

18/02/2020 (wtorek) zapisy od godziny 07:30

19/02/2020 (środa) zapisy od godziny 07:30

 

Pobyt w ośrodku:

Wejście od 23.02.2020 (niedziela) od godziny 08:00

Wyjście 02.03.2020 (poniedziałek) ok. godziny 10:00

 

Wizyty kontrolne (godziny poranne):

Wizyta 1

03.03.2020

wtorek

Wizyta 2

05.03.2020

czwartek

Wizyta 3

09.03.2020

poniedziałek

Wizyta 4

16.03.2020

poniedziałek

Wizyta 5

23.03.2020

poniedziałek

Wizyta 6

30.03.2020

poniedziałek

Wizyta 7

06.04.2020

poniedziałek

Wizyta 8

20.04.2020

poniedziałek

Wizyta 9

04.05.2020

poniedziałek

Wariant XIV (pobyt w ośrodku od 02.03.2020) - kwalifikacja zakończona

Wizyta kwalifikacyjna (1 dzień do wyboru):

24.02.2020 (poniedziałek) zapisy od godz. 07:30

26.02.2020 (środa) zapisy od godz. 07:30

27.02.2020 (czwartek) zapisy od godz. 07:30

 

Pobyt w ośrodku (8 dni)

Wejście 02.03.2020 (poniedziałek) od godziny 08:00

Wyjście 10.03.2020 (wtorek) ok. godziny 10:00

 

Krótkie wizyty kontrolne (godziny poranne):

Wizyta 1

11.03.2020

środa

Wizyta 2

13.03.2020

piątek

Wizyta 3

17.03.2020

wtorek

Wizyta 4

24.03.2020

wtorek

Wizyta 5

31.03.2020

wtorek

Wizyta 6

07.04.2020

wtorek

Wizyta 7

15.04.2020

środa

Wizyta 8

28.04.2020

wtorek

Wizyta 9

12.05.2020

wtorek

Wariant XV (pobyt w ośrodku od 04.03.2020) - kwalifikacja zakończona

Wizyta kwalifikacyjna (1 dzień do wyboru):

24.02.2020 (poniedziałek) zapisy od godz. 07:30

26.02.2020 (środa) zapisy od godz. 07:30

27.02.2020 (czwartek) zapisy od godz. 07:30

28.02.2020 (piątek) zapisy od godz. 07:30

 

Pobyt w ośrodku (8 dni):

Wejście 04.03.2020 (środa) od godziny 08:00

Wyjście 12.03.2020 (czwartek) ok. godziny 10:00

 

Krótkie wizyty kontrolne (godziny poranne):

Wizyta 1

13.03.2020

piątek

Wizyta 2

15.03.2020

niedziela

Wizyta 3

19.03.2020

czwartek

Wizyta 4

26.03.2020

czwartek

Wizyta 5

02.04.2020

czwartek

Wizyta 6

09.04.2020

czwartek

Wizyta 7

17.04.2020

piątek

Wizyta 8

30.04.2020

czwartek

Wizyta 9

14.05.2020

czwartek